بعضی ها گریه نمی کنند !

بعضی ها گریه نمی کنند ! اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ی چشمشان به کمین نشسته . . .! میدونی که چی میگم!! ...

ازآدم‌ها بگذر! دلت را بزرگتر کن…

ازآدم‌ها بگذر! دلت را بزرگتر کن… ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است…. مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت، وجدانت , رفاقتت و خدایت نیستی


جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود