جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود