به اونایی که عجله دارن فارغ التحصیل شن یادآوری کنم که عزیزم بیرون که کار نیست, باور کن خونه هم هیچ خبری نیست!
همون دانشگاه بمون حداقل هر کی پرسید چیکار میکنی بگی دانشجو هستم:))