چـــرا دوستت دارم ؟ از گلوله نمی پـــرسند از کجا آمده ؛

چـــرا دوستت دارم ؟
از گلوله نمی پـــرسند از کجا آمده ؛
معذرت هم نمـــی خواهند !
از من نپـــرس چرا دوستت دارم ...
نه من مــــی دانم ؛
نه تــــــو !!

ادامه...
چهارشنبه ۲۵ دی۱۳۹۲

روی خاک وجودم نه گلی هست نه درختی

روی خاک وجودم
نه گلی هست نه درختی
لحظه های بی تو بودن
میگذره اما به سختی
میدونی چرا ستاره ها به هم چشمک میزنن ؟
میخوان به ما بفمونن تو سکوت و فاصله هم میشه گفت
دوست دارم . . .

ادامه...
جمعه ۳ خرداد۱۳۹۲

تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟

تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟
شاید این طبیعت ساده و بی آلایش من
حد و مرزی برای دوست داشتن نمیشناسد
ولی سخت در این مکتوب فرو نشسته ام
که چه کس مرا دوست میدارد؟؟؟؟!!!

ادامه...
چهارشنبه ۴ اردیبهشت۱۳۹۲

هر چه دلم را خالی میکنم

هر چه دلم را خالی میکنم ،
باز پر می شود از تو ،
چه برکتی دارد ،
دوست داشتنت ....!!

ادامه...

به اندازه قلیون دوست دارم اگه گفتی چرا؟

به اندازه قلیون دوست دارم اگه گفتی چرا؟ ق?>برای قشنگیت ل?>برای لبخندت ی?>برای یکی بودنت و?>برای وفایت ن?>برای نگاهت

ادامه...

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود