تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟

تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟
شاید این طبیعت ساده و بی آلایش من
حد و مرزی برای دوست داشتن نمیشناسد
ولی سخت در این مکتوب فرو نشسته ام
که چه کس مرا دوست میدارد؟؟؟؟!!!

چهارشنبه 1392/02/04

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود