من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ..

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ..
اما..
ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا،
ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ...!

جمعه ۱۳۹۳/۰۲/۰۵

تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟

تورا دوست میدارم .نمیدانم چرا!؟؟؟
شاید این طبیعت ساده و بی آلایش من
حد و مرزی برای دوست داشتن نمیشناسد
ولی سخت در این مکتوب فرو نشسته ام
که چه کس مرا دوست میدارد؟؟؟؟!!!

چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود