ﯾﻪ ﺷﺍﺭﮊ 5 ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ

ﯾﻪ ﺷﺍﺭﮊ 5 ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻌﺪ ﺭﻣﺰﺷﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ
ﺍﻣﺸﺐ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ 😐
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﺳﯽ 😐
ﻣﻨﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﺸﺪ .. ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﯼ ﻓﻠﺞ ﻣﯿﺸﯽ،زندگیت خراب میشه،دستت قطع میشه،اصن میمیری!حالا خود دانی...
یه پسر نفرستاد.الان حاملس😐

vote →

دیروز دوست پسره دوستم ﺑِﻬِﻢ ﺯَﻧﮓ ﺯَﺩ

دیروز دوست پسره دوستم ﺑِﻬِﻢ ﺯَﻧﮓ ﺯَﺩ
ﮔُﻔﺖ : ﺳَﻼﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑِﻬِﻢ ﯾﻪ ﮐُﻤَﮑﯽ ﮐﻨﯽ !!!
ﮔُﻔﺘَﻢ : ﺑِﻔَﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﮔُﻔﺖ :سحر ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺍﺱ ﻓﺎﯾﻮ' ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ
'ﺍﯾﻔﻮﻥ ﻓﺎﯾﻮ ﮔﻠﺪ ﺍﺱ' ﻓﺮﺩﺍ ﺗَﻮَﻟُﺪِﺷِﻪ ﻣﻮﻧﺪَﻡ ﭼﯽ 😐
ﻭﺍﺳَﺶ ﺑﮕﯿﺮَﻡ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑَﻌﺪ ﻣَﻦ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻓِﻠَﺶ ﺩﻭﺳﺖ پسرم ﺗﻮ ﺟﯿﺒَﻢ ﺟﺎ
ﻣﻮﻧﺪ
ﺳﺎﻋَﺖ 3 ﻧِﺼﻔﻪ ﺷَﺐ ﺑِﻬِﻢ ﺍِﺱ ﺩﺍﺩﻩ
ﻓِﻠَﺸﻮ ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟ ﻓِﻠَﺸِﺖ ﻣﯿﮑُﻨﻢ واسا😐

vote →

گفته بودی که دگر زلف پریشان نکنی

گفته بودی که دگر زلف پریشان نکنی
ماه را روز و شب چارده حیران نکنی

تو مگر قول ندادی ندهی مو به نسیم
دل عشاق به یک زلزله ویران نکنی

نذر کردی که نبندی بغل پنجره تا
شهر ویران مرا قمصر کاشان نکنی

مادر از بچگیم داد مرا بیم نزاع
رو برو کودک ما با صف مژگان نکنی

ای گران ناز چگونه دل تو می آید
مشتری آمده نازت کمی ارزان نکنی

هوس سیب نکن فصل انار است انار
پی این میوه مرا راهی لبنان نکنی

تو اگر در بلد کفر به مسجد بروی
این محال است که یک شهر مسلمان نکنی

با همان خنده ی داغت به خدا گرم شدم
خانه ی گرم مرا باز زمستان نکنی

چون ز یک قصه شدآغاز به خودم میگویم
تا تو باشی هوس خواندن رمان نکنی .

vote →

دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی

دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی
که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی

تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟
بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی؟

انقلابی شده در سینه ی من، فتنه ی توست
سبزیِ چشم تو باعث شده رسوا بشوی

من پس انداز دلم را به تو دادم که تو هم
بیمه ی عمر دلم روز مبادا بشوی

غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی
دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی

حیف ما نیست که یک زوج موفق نشویم؟
حیف از این نیست که تو این همه تنها بشوی؟

نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب
دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی

vote →