ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر

ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
بر من منگر تاب نگاه تو ندارم
بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه
در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم...
ای رفته ز دل ، راست بگو ! بهر چه امشب...
با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟
گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه
من او نیم او مرده و من سایه ی اویم..

پنجشنبه 1393/05/02

ژﺍﭘﻨﻲ ﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ

ژﺍﭘﻨﻲ ﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ،
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ : ﺟﻲ ﻳﻮﻧﮓ
ﻣﺎﺟﻴﻨﮓ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ
ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ..
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ ..
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ..
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻭﻭﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻮ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ
ﮔﻔﺖ!!!
ﺣﺎﻻ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺭﻭ ﺑﺮﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ،
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻛﺮﺩ :
ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
نیم ساعت بعد ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﮕﻪ :
ﻫﻨﻮﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻔﺘﻪ
)))))))

سه شنبه 1393/04/31

دنیا قشنگ تر بود اگر آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!!

دنیا قشنگ تر بود اگر آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!!
بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است...
ادعایشان آدمیت...
کلامشان انسانیت...
رفتارشان صمیمیت...
حال، باید دنبال یکی گشت که نه آدم باشد...
نه انسان باشد...
نه دوست و رفیق صمیمی...
تنها صاف باشد و صادق...
پشت سایه اش خنجر نباشد برای دریدن...
هیچ نگوید...
فقط همان باشد که سایه اش میگوید: "صاف و یکرنگ

دوشنبه 1393/04/30

دیروز تو پیاده رو قدم میزدم یهو یه موتوری از کنارم رد شد.

دیروز تو پیاده رو قدم میزدم یهو یه موتوری از کنارم رد شد.
گفتم: هــــــوووی ایــــنـــجا عـــابر پـیادستـــــــــــــا
گفت: زرررر نـــزن ایـنـجا ایـرانه!!!
.
.
.
.
.
.
حرفش خـیلی منطقی بود لامــصب!

دوشنبه 1393/04/23

بازم به خودمدون ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ

بازم به خودمدون
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ........ ﻭﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﻢ
ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﯾﻦ ..........!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ .................!
ﻧﻪ ﻭﺍﻻ
ﺍﺣﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ...................!
ﻧﻪ ﺑﻼ
ﺁﻫﺎ ﺁﻫﺎ ﺁﺁﺁﺁﻫﺎ ﺁﻫﺎ ...... ﺑﯿﺎ ﻭﺳﻂ

دوشنبه 1393/04/23

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ : ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺍﺵ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ :
ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺍﺵ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ
ﺍﺳﺖ ؟؟؟؟؟؟؟؟
ﺍﻵﻥ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ !!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﻥ ﭼﻨﺪﻩ ؟
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻦ ﺑﺨﺪﺍ ............
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ!!!!!!!
ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻥ ............

یکشنبه 1393/04/22

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود