کسی را دوست بدار که "دوستت دارد", حتی اگر غلام درگاهت باشد

دکتر حسین الهی قمشه ای
کسی را دوست بدار که "دوستت دارد", حتی اگر غلام درگاهت باشد؛
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد", حتی اگر سلطان قلبت باشد...
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان"....
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست...
برای کسی که دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح"

دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

رشت بی تو دشت غربت می شود

رشت بی تو دشت غربت می شود
شهرباران شهر حسرت می شود

شهرداری،سبزه میدان،صیقلان
رازی و فرهنگ و گیل و رشتیان

وعدهء دیدار ما فردا کجاست
تشنهء عشقم بگو دریا کجاست

من تورا مانند گل می بویمت
با زبان گیلکی می گویمت

جان می مار تی غمه خوردندرم
جان تی مار زو بیا مردندرم

حسن یوسفی

ﺧﻮﺏ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ....

ﺧﻮﺏ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ....
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺁﺗﯿﺸﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ....
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﺷﻮﺭ ﺷﻮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ، ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪﺍ

چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻡ !

ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻡ !
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﻨﻢ ﺳﯿﺦ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﺳﻂ ﺧﻨﺪﻫﺎﻡ ﯾﺎﺩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﻣﯿﻔﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ
ﮔﺮﯾَﻢ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﻢ ﻧﻤﯿﺪﻩ
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺍﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﺶ ﺍﺭﻩ ﺍﻟﮑﯽ
ﻣﺜﻼ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ
ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻡ
ﻫــﻪ ، " ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ " ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻡ ...

دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

سکوت گورستان را میشنوی!؟

سکوت گورستان را میشنوی!؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد...
میرسد روزی که هرگز در دسترس نباشیم...
خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد...

چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

انگار آسمان زمستانی امسال هم سکوت اختیار کرده است ...

انگار آسمان زمستانی امسال هم سکوت اختیار کرده است ...
نه دلش میگیرد ...
نه بغض میکند ...
و نه میگرید ...
شاید آسمان هم دیگر قلبی از سنگ دارد ...
شاید احساساتش کور شده است ...
شاید دیگرنمیخواهد دلداده ها را به زیر چتر ببیند ...
شاید دیگر نمیخواهد هوا را دو نفره کند ...
آسمان تو دیگر چه شده ای ؟؟
بغضت را قورت نده ...
اینبار ببار ...
به حال خودت ...
به حال زار ما آدما ...

سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺧﺮﺱ ﺑﺴﺎﻁ ﮐﺮﺩﻡ

انتظارم انتظارم انتظار

انتظارم انتظارم انتظار
تا برآيد آفتاب روي يار

بيقرارم بيقرارم بيقرار
تا رسد ديدار او بر روزگار

ميشمارم لحظه ها را بيشمار
تا خبر آيد مگر از آن نگار

يکدم از صبر و قرارم بر کنار
تا شود خورشيد رويش آشکار

در وفاي عهد يارم استوار
تا که گردد عالم از او پايدار

روز و شب هشيارم و شب زنده دار
تا مگر آيد ز ره آن تکسوار

یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

رفتم نون بگیرم , دست خالی برگشتم خونه

رفتم نون بگیرم , دست خالی برگشتم خونه . بابام گفت پس نون کو؟
گفتم الکی مثلا نونوایی بسته بود!
یهو دیدم بابام با لگد چنان ضربه ای زد تو پوزم که آب دهنمو معلق تو هوا دیدم
وقتی بهوش اومدم دیدم بابام با لبخند ملیحی گفت:
الکی مثلا من بوروسلی ام.

من

جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

دیشب جاتون خالی داشتم یه لواششششششک

دیشب جاتون خالی داشتم یه لواششششششک تررررررررششششش وخوششششششمزه میخوردم لواششششکش زرشششششکی بود اینقد ملچ ملوچچچچچ کردم یه تیکه ترششششششششش رفت لای دندونم خییییییلییی تررررررششششششش بودبعدش یه قره قوروت ترششششش وخوششششمزه خوردم بعدش یه آلوچه ترشششششش،نمک زدم روش شوررررر شد خیلی ملس وخوشششششمزه شدحالا اون آب دهنی که راه افتاده رو قورت بده ... موفق و سربلند باشین همین

جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

گرگ روزگار بودیمم....شغالا هم جرات رویا رویی با ما رو نداشتن

گرگ روزگار بودیمم....شغالا هم جرات رویا رویی با ما رو نداشتن.....حال که توبه کردیم..اهو ها هم برامون خط و نشان میکشن....درست که ما رفتیم و توبــــه کردیم... اما به اهو ها بگید در قلمروی ما با احترام عبور کنن مگه نمیدانن که توبه گــــــــــــــــــــــرگ مـــــــــــــــــــــرگ است .../"

جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود