ﻋﺎﺷﻘﻢ …… ﺍﻫﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐـﻨﺎﺭﯼ

ﻋﺎﺷﻘﻢ ……
ﺍﻫﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐـﻨﺎﺭﯼ،
ک ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺵ ﭘﺎﯼ ب ﻗﻠﺐ ﻣﻦِ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﯼ……
ﺗﻮ ﮐﺠــــــــــــــــــــــــــــﺍ؟ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺠـــــــــــــــــــــــﺎ!؟
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﺯ ﮐﺠــــــــــــﺎ!!؟
ﻣﻦ ﮐﺠــــــــــــــــــــــــــﺎ؟ ﻋﺸﻖ ﮐﺠــــــــــــــــــــــﺎ!؟
ﻃﺎﻗﺖِ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺠــــــــــــــﺎ!!؟
ﺗﻮ ب ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻫــــــﯽ ،
ﻣﻦِ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ب ﺁﻫــــــــــﯽ،
ﺑﻨﺸﺴﺘﯿﻢ: ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ " ب ﭼﺎﻫـــــــــﯽ……
ﮔُﻨــــــــــــﻩ ﺍﺯ ﮐﯿﺴﺖ؟!!!؟
ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺑــــــــــــــﺍﺯ؟!
اﺯ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺁﻏـــــــــــــﺍﺯ؟!!

دوشنبه 1393/05/06

فطر آمده خوردنی فراوان بخورید

فطر آمده خوردنی فراوان بخورید /
پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـد
دزدانه اگر در رمضان می خوردید /
شوال رسیده پس نمایان بخورید
عیدتون مبارک
طاعات و عبادات مورد قبول حضرت حق

دوشنبه 1393/05/06

دلها همه بهاران /شد از شمیم یاران

دلها همه بهاران /شد از شمیم یاران /مه رخ نموده امشب /درعیدروزه داران /هرکس که در دعایش /یادی کند زیاران /شیرینتر از عسل باد کامش به روزگاران/ عید سعید فطر فرخنده باد

دوشنبه 1393/05/06

ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر

ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
بر من منگر تاب نگاه تو ندارم
بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه
در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم...
ای رفته ز دل ، راست بگو ! بهر چه امشب...
با خاطره ها آمده ای باز به سویم؟
گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه
من او نیم او مرده و من سایه ی اویم..

پنجشنبه 1393/05/02

ژﺍﭘﻨﻲ ﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ

ژﺍﭘﻨﻲ ﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ،
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ : ﺟﻲ ﻳﻮﻧﮓ
ﻣﺎﺟﻴﻨﮓ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ
ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ..
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ ..
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ..
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻭﻭﻭﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻮ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ
ﮔﻔﺖ!!!
ﺣﺎﻻ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﮊﺍﭘﻨﻲ ﺭﻭ ﺑﺮﺩ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ،
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻛﺮﺩ :
ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﺁﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻱ
نیم ساعت بعد ﮊﺍﭘﻨﻴﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻪ؟ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﮕﻪ :
ﻫﻨﻮﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻔﺘﻪ
)))))))

سه شنبه 1393/04/31

دنیا قشنگ تر بود اگر آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!!

دنیا قشنگ تر بود اگر آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!!
بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است...
ادعایشان آدمیت...
کلامشان انسانیت...
رفتارشان صمیمیت...
حال، باید دنبال یکی گشت که نه آدم باشد...
نه انسان باشد...
نه دوست و رفیق صمیمی...
تنها صاف باشد و صادق...
پشت سایه اش خنجر نباشد برای دریدن...
هیچ نگوید...
فقط همان باشد که سایه اش میگوید: "صاف و یکرنگ

دوشنبه 1393/04/30

دیروز تو پیاده رو قدم میزدم یهو یه موتوری از کنارم رد شد.

دیروز تو پیاده رو قدم میزدم یهو یه موتوری از کنارم رد شد.
گفتم: هــــــوووی ایــــنـــجا عـــابر پـیادستـــــــــــــا
گفت: زرررر نـــزن ایـنـجا ایـرانه!!!
.
.
.
.
.
.
حرفش خـیلی منطقی بود لامــصب!

دوشنبه 1393/04/23

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود