تصمیم داشتم یه عصر آخر هفته همتونو دعوت کنم کافی شاپ

تصمیم داشتم یه عصر آخر هفته همتونو دعوت کنم کافی شاپ بعد باخودم گفتم به یه چیزی دعوتتون کنم که براتون یه سودی داشته باشه... شام و کافی شاپ که فقط چاقتون میکنه و برای سلامتی ضرر داره...پس تصمیم گرفتم شما را به ایمان و تقوا و دوری از گناه دعوت کنم پس اتقوا الله …

دوشنبه 1393/11/06

گر تن بدهى ... دل ندهى کار خراب است

گر تن بدهى ... دل ندهى کار خراب است
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهى ... تن ندهى باز خراب است
اين بار نه جام است و نه نوشابه ... سراب است
دريا بشوى چون به دلت شور عبور است
نوشيدن يک جرعه زجام تو عذاب است
باران بشوى چون که تنت بر همه جاريست
کى تشنه شود سير ... فقط نام توآب است
اينجا به تو از عشق و وفا هيچ نگويند
چون دغدغه ى مردم اين شهر حجاب است
تن را بدهى ... دل ندهى فرق ندارد
يک آيه بخوانند ... گناه تو ثواب است
مرغان هوايى چو بيفتند در اين دام
فرقى نکند کبک و يا جوجه عقاب است
صياد در اين دشت مصيبت زده کور است
هر مرغ به دامش برسد ... نام ,کباب است
هر مشتى غضنفر که رسد از ده بالا
بر مسند قدرت چو زند تکيه ... جناب است
اصلا سخن از تجربه و علمو توان نيست
شايسته کسى است که با حکم و خطاب است
در دولت منصور که يک سکه حساب است
تنها سند ساخت يک صومعه خواب است
اينجا کسى از مرگ بشر ترس ندارد
ترس از شب قبر است وسوال است وجواب است
اى کاش که دلقک شده بودم و نه شاعر
در کشور من ارزش انسان به نقاب است..

"" فرخزاد ""

دوشنبه 1393/10/29

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ...

این مطلب تو اینستاگرام از خانمی که از همسرش دلگیر بود کپی شده. ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ !ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ....... ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ....... ﻭﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ ... ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ... ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ... ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ... ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ... ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

پنجشنبه 1393/10/25

بالاخره در زندگی هر آدمی ، یک نفر پیدا می شود

بالاخره در زندگی هر آدمی ،
یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده ...
مدتی مانده ؛
قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته ...
آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ...
اینکه بعد از روزی روزگاری ...
در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،
آن شخص چگونه توصیف ات می کند مهم است ...
اینکه بعد از گذشت چند سال ،
چه ذهنیتی از هم دارید ، مهم است ...
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی ...
اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است ...
منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟
می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهم ترین اشتباه زندگی اش ...
خاطرات خوبی از تو دارد یا نه ، برعکس ...
مبهم ترین روزهای زندگی اش را با تو تجربه کرده.
به گمانم ذهنیتی که آدم ها برای هم به یادگار می گذراند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد ...

صمد بهرنگي

پنجشنبه 1393/10/18

ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ، ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﻤﯿﺮﻥ

ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ، ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﺑﻤﯿﺮﻥ ... . . . . .ﻫﻤﯿﻦ ﻇﻬﺮﯼ ، دختره پیام ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ :ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ ﺭﯾﺨﺘﺘﻮ ﻧﺒﯿﻨﻤﻤﻢ!!به همین برکت

جمعه 1393/10/12

تو نمی خواهی عزیزت بشوم، زور که نیست

تو نمی خواهی عزیزت بشوم، زور که نیست
یا نگاهم بکند چشم تو مجبور که نیست

شده یک روز بیایی به دلم سر بزنی؟
با تو اَم! خانه ی تنهایی من دور که نیست

آن که با دسته گلی حرف دلش را می زد
پرِ درد است ولی مثل تو مغرور که نیست

نازنین، عشق که نه، اخم شما قسمت ماست
عاشقی های تو با این دل رنجور که نیست

تو مرا دیدی و از دور به بیراهه زدی
تو نگو نه، دل دیوانه ی من کور که نیست

خواستم دل بکنم از تو ولی حیف نشد
لعنتی غیرِ تو با هیچ کسی جور که نیست

مشکل اینجاست نگفتی تو به من، می دانم
تو نمی خواهی عزیزت بشوم، زور که نیست

زهرا حسینی

دوشنبه 1393/10/08

ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﯾﻨﺪﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ .....

ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﯾﻨﺪﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ .....
.
.
.
.
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﺩ ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﺭﯼ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﻥ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﻭ ﺭﮒ ﻫﺎﺗﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ
ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ !!!!! |:

سه شنبه 1393/10/02

آذر هم تمام شد.. انارها ترڪ برداشتہ اند

آذر هم تمام شد..
انارها ترڪ برداشتہ اند
خرمالوها را چیده اند
برگ ها کف پوش خیاباڹ شدند....
زیباترين رنگ آمیزی طبیعت
ومظلوم ترين فصل سال...
و من دوستى و دوستانم را
از پائیز خدا هدیہ گرفتم...
اهل هرجایي که باشي
پائیزت با من يکي ست...
پاییزتون پراز غروب های زیبا
زمستان پیش رو مملو از آرامش

یکشنبه 1393/09/30

اساميِ جن ها :بخون ببين بلدي,مازر,کمطم,قصوره

اساميِ جن ها :بخون ببين بلدي,مازر,کمطم,قصوره,طيکن,قبيله هاي جن ها :بي قماقم,بني دهمان,بي القيعان....به هنگام خواندن اسم هايشان صدايتان را ميشنوند و فورا به سراغتان مي آيند :لحظات خوشي را برايتان آرزو مندم :خداحافظ

هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی


گابریل گارسیا میگه:
هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی...چون هر لحظه ممکن است کسی عاشق لبخند تو شود...
من الان دارم می خندماااااا
کسی عاشقم نشد؟؟؟؟
نبودد کسی عایااااااا؟؟؟


عاشق نبود؟؟؟


دوست معمولی چی؟؟

پَ چی میگه این گابریل؟؟؟

هااااااا ؟؟؟..

والا با این جمله هاشون با روح و روان مردم بازی میکنن..

جمعه 1393/09/28

خلوتم پر شده از تاريكي زير تاريكي شب

خلوتم پر شده از تاريكي
زير تاريكي شب ديدن مهتاب قشنگ است.
چه خيالي است اگر بال ندارم؟
حس پرواز كه هست.حس پرواز قشنگ است.
قلمم.دفتر شعرم.همه را باد ربود.
خبري نيست.
رقص ژوليده ني زار قشنگ است.
در و ديوار اگر غم دارد
(گريه كن.گريه قشنگ است.)
به كسي كينه نگيريد
دل بي كينه قشنگ است
به همه مهر بورزيد.
به خدا مهر قشنگ است.
دست هر رهگذري را بفشاريد به گرمي
بوسه هم حس قشنگي است.
بوسه بر دست پدر.
بوسه بر گونه مادر
لحظه حادثه بوسه قشنگ است.
بفشاريد به آغوش عزيزان
پدر و مادر و فرزند
به خدا گرمي آغوش قشنگ است.
نزنيد سنگ به گنجشك
پر گنجشك قشنگ است
پر پروانه ببوسيد
پر پروانه قشنگ است.
نزنيد سنگ به هر زاغ سياهي
به خدا زاغ قشنگ است.
چندشت ميشود از كرم.
ولي كرم قشنگ است.
نسترن را بشناسيد
ياس را لمس كنيد
به خدا لاله قشنگ است.
همه جا مست بخنديد
همه جا عشق بورزيد
سينه با عشق قشنگ است.
بشناسيد خدا
هر كجا ياد خدا هست
هر كجا نام خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است.
اندكي شعر بخوانيد.
غزل حافظ و سعدي
مولوي.فايز و خيام
شهريار. پروين.بهار
بشناسيد فروغ
اخوان. شاملو.فريدون
گاه گاهي قيصر...
ياد سهراب به خير
(روي قانون چمن پا نگذاريد)
شعر سهراب قشنگ است.
حس سهراب قشنگ است.
خط به خط...واژه به واژه ...بنويس
شعر قشنگ است.
نغمه ساز قشنگ است.
نت گيتار قشنگ است.
ناله تار قشنگ است.
عشق كه آزاد شود كوچه قشنگ است.
همه شهر قشنگ است
اگر از زاويه عشق به دنيا نگري...
ذره اي زشت نبيني.
در و ديوار قشنگ است.

جمعه 1393/09/28

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود