در غیبت چشمان تو هر روز ، پاییزم

در غیبت چشمان تو هر روز ، پاییزم
مستأصلم غم را درون خویش می ریزم

سرچشمه ی شعری غزل از چشم های توست
وقتی که شیرینم تو باشی خسرو پرویزم

آغوش خود را باز کن مأوا برایم باش
در غیبت چشمان تو با خود گلاویزم

گفتی صبوری کن صبوری درد و درمان است
در غیبت چشمان تو هر شب بلاخیزم

بی راهه ام خواندی و من بی راهه ات ماندم
در غیبت چشمان تو شعری غم انگیزم

گم کرده ام در کوچه ی هنگامه قلبم را
در غیبت چشمان تو از چشم سر ریزم

وقتی نباشی چهار فصل سال می بارم
در غیبت چشمان تو هر روز ، پاییزم

‫#‏امیر_طاهری‬

دوشنبه 1393/07/07

دوستی همچون سروی سرسبز

من گمان می کردم
دوستی همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه می دانستم
هیبت باد زمستانی هست
من چه می دانستم سبزه می پژمرد از بی آبی
سبزه یخ می زند از سردی دی
من چه می دانستم دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند

دوشنبه 1393/07/07

در گذرگاه زمان، خیمه شب بازیِ دهر با همه تلخی و شیرینی

در گذرگاه زمان،
خیمه شب بازیِ دهر با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد،
عشق ها می میرند، رنگ ها رنگ دگر می گیرند،
و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا می مانند!
"مهدی اخوان ثالث"

پنجشنبه 1393/06/27

ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍ ﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﯼ

ﺷﻌﺮ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ... ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﻪ:
ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍ ﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﯼ
ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺁﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺒﺮﯼ
ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭ ﻣﻦ ِ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ
ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻏﻮﺍ ﺑﺒﺮﯼ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ؟
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﻣﺜﻠأ ﺷﻬﺮﺕ ﻟﯿﻼ ﺑﺒﺮﯼ؟
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻠأ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﻭ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﺗﺎ ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍ ﺑﺒﺮﯼ؟
ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮﻡ ﭘﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺩﺕ
ﺁﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯼ
ﮐﺒﮏ ﮐﻮﻫﯽ ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ! ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺘﻤﺮﮒ
ﻫﯽ ﻧﺨﻮﺍﻩ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺻﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺒﺮﯼ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ِ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ می آﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﭘﻠﮏ ﻧﺒﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﺒﺮی

پنجشنبه 1393/06/27

اتل متل يه مورچه/قدم ميزد تو كوچه

اتل متل يه مورچه/قدم ميزد تو كوچه/اومد یه كفش ولگرد/پاى اونو لگد كرد/مورچه پاش شكسته/راه نميره نشسته/با برگى پاشو بسته/نميتونه كاركنه/دونه هارو بار كنه/تو لونه انباركنه/مورچه جونم تو ماهى/عيب نداره سياهى/خوب بشه پات الهى/آفرين كوچولو اينو حفظ كن فردا ازت ميپرسم

یکشنبه 1393/06/16

ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ...

ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ...
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺳﻌﺪﯼ !
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ، ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﻋﻄﺎﺭ !...
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺳﻬﺮﺍﺏ !
ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ، ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺧﯿﺎﻡ !
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ، ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﺎﻣﯽ !
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ، ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ !
ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﻤﺎ !
ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ..

♡ﻫﻤﺴﺮﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ♡

♡ﻫﻤﺴﺮﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
البته الان مجردم !
ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺮﻩ ﺁﯾﻨﺪﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ که ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻬﺶ
ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻢ :)
ﺑـــﻌـــﻠـــﻪ یه ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﯾﻢ ﻣﻦ
:))
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﻢ ﮐﻨﻪ

چهارشنبه 1393/06/05

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود